Proszę skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza.

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Zbór w Gorlicach
38-300 Gorlice, skrytka poczt. 169