Jesteśmy społecznością ludzi, których celem jest miłować Boga, a bliźniego jak siebie samego. Jesteśmy tutaj aby służyć, pokazać drogę do Boga, pomóc potrzebującym znaleźć sens życia, bo dzięki Jezusowi Chrystusowi można rozpocząć życie od nowa.

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim, należącym do nurtu kościołów ewangelikalnych (a w szerszym zakresie protestanckich), tworzonym przez osoby, które w swoim życiu zdecydowały się „pójść za Jezusem”.

Wierzymy, że Kościół to nie tylko budynek, ale coś znacznie więcej – to właśnie ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który poprzez śmierć na krzyżu stał się ofiarą za ludzki grzech, i wyznają Go jako swojego Pana i Zbawiciela.