Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. List św. Pawła do Rzymian 12,1

Służby działające w naszym kościele:

  • Nauczanie, głoszenie Słowa Bożego
  • Uwielbienie (śpiewanie i granie Bogu na chwałę).
  • Modlitwa
  • Nauczanie dzieci
  • Grupa młodzieżowa
  • Duszpasterstwo
  • Ewangelizacja
  • Działalność charytatywna – przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ponad Ograniczeniami.
  • Nagłośnienie, służba administracyjno-porządkowa