Drodzy bracia i siostry, przyjaciele

Ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że póki co nasze niedzielne nabożeństwa odbywają się zgodnie z planem, o godz. 10:00, ale bez udziału osób szczególnie narażonych, chorych, osób starszych, dzieci lub rodzin poddanych kwarantannie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby wyżej wymienione osoby pozostały w domu i w miarę możliwości uczestniczyły w nabożeństwach przez Internet.

Zbór EWZ w Sanoku będzie nadawał na żywo w niedziele o godzinie 10:00 oraz w czwartki o godzinie 18.30. Transmisję można znaleźć pod linkiem ewzsanok.pl/live.

Alternatywnie, polecamy nabożeństwo online w Nowej Hucie oraz w zborze stołecznym w Warszawie.

Osoby, które na własną odpowiedzialność zdecydują się uczestniczyć w nabożeństwie w Domu Nauczyciela bardzo prosimy, aby zachowały możliwe środki ostrożności i stosowały zalecenia WHO i Ministerstwa Zdrowia odnośnie higieny osobistej i bezpieczeństwa.

Jednocześnie informujemy, że będziemy przestrzegać zakazu wprowadzonego przez Państwo by podczas zgromadzenia nie było więcej niż 50 osób.

Nabożeństwa w środy oraz wszystkie zajęcia katechetyczne i spotkania młodzieżowe zostają tymczasowo zawieszone.

Osoby samotne, które potrzebują pomocy prosimy o kontakt pod nr tel. 698 614 462.

W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy w Waszych domach, codziennie w godzinach 20-21. Módlmy się o nasz zbór, naród, o wszystkich chorych i słabych, Bożą ochronę i prowadzenie na każdy dzień oraz o powstrzymanie pandemii. Nie zapominajmy też o uwielbieniu Boga i modlitwach dziękczynnych.

Bądźmy razem jako kościół, trwajmy w modlitwie, pamiętając szczególnie o osobach chorych i cierpiących, i okazujmy sobie wzajemne wsparcie i miłość. Niech Boży pokój wypełni Wasze serca obficie.

Bo tak powiedział Wszechmocny PAN , Święty Izraela: Opamiętanie się i spokój przyniesie wam ratunek, w ciszy i zaufaniu będzie wasza siła!
Izajasza 30:15 SNP