Temat główny: Wytrwałość w obliczu próby oraz bycie gotowym do zwiastowania ewangelii. Jk 1:12; Efezjan 6:15

Termin: 04.01.2021 –  09.01.2021

Spotkania będą się odbywać w Domu Nauczyciela, o godz. 18.00.

Tematy do rozważań:

1. Poniedziałek 04.01.2021 – Wytrwałość w obliczu próby

  • Jk 1:12 , Ew. Jana 15:4-14 , 2Tym. 4:7-8

2. Wtorek 05.01.2021 – Cierpliwość

  • Gal. 5:22 , Jak.5:7-11

3. Środa 06.01.2021 – Wzajemna miłość, szacunek i jedność

  • Rzym.12:10, Ew. Jana 13:34-35 , 1Kor.12:12-31

4. Czwartek 07.01.2021 – Być gotowym do zwiastowania Ewangelii

  • Rzym.10:14 , Efezjan 6:15

5. Piątek 08.01.2021 – Być błogosławieństwem dla innych ludzi

  • 1Mojż.12:1-3, Ew. Mateusza 14:13-21

6. Sobota 09.01.2021 – Czynienie uczniami – Być duchowym ojcem, matką
Wspomaganie w rozwoju młodych chrześcijan

  • 1Kor.4:15 ,Gal.4:19, Ew. Mateusza 28:18-20, 1Tes.2:8-12