Tydzień Modlitwy 08.01 – 14.01.2018

by EWZ Gorlice

Werset przewodni:

Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serce twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu a On wszystko dobrze uczyni. Ps. 37.4-5;

Główne fragmenty Pisma Świętego: Kol 1,9-11; Kol 4,12, Jan 1.16

Miejsce i tematy spotkań:

Poniedziałek: Mała salka
Poznanie woli Bożej – abyście doszli do pełnego poznania woli jego, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu.

Wtorek: Mała salka
Uświęcenie, podobanie się Panu i wykonywanie Jego woli – Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu. Abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą.

Środa: Sala główna (konferencyjna)
Owoc Ducha Świętego, dobre uczynki – wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Gal 5,22-23.

Czwartek: Mała salka
Wzrastanie w poznawaniu Boga – jaki On jest, słuchanie Jego głosu, spędzanie z Nim czasu.

Piątek: Sala główna
Korzystanie z Bożej pełni – Chodzenie w mocy i miłości Bożej – A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Jan 1.16;

I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Ef.3.14 – 19

Sobota – sala główna – Wieczór uwielbienia.

Niedziela – sala główna – podsumowanie i zakończenie Tygodnia Modlitwy.

Główne myśli do modlitwy:
– Pełne poznanie woli Bożej
– Postępowanie w sposób godny Pana
– Wydawanie owocu w każdym dobrym uczynku
– Wzrastanie w poznawaniu Boga
– Osiągnięcie doskonałości
– Trwanie w tym wszystkim co jest wolą Bożą
– Wypełnienie całkowicie pełnią Bożą

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godzinie 18.00 w Domu Nauczyciela.

Wszystkich chętnych do rozważania Słowa Bożego oraz modlitwy dziękczynnej i wstawienniczej serdecznie zapraszamy.