Kochany Kościele,

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz zredukowaniem liczby osób uczestniczących w zgromadzeniu religijnym do 5 osób + osoba duchowna, tymczasowo zawieszamy nasze nabożeństwa do odwołania.

Na bieżąco monitorujemy sytuację w naszym kraju i o wszelkich zmianach będziemy informować tutaj na stronie oraz poprzez wiadomości SMS.

Wobec powyższego, poniżej przedstawiamy nowe zasady funkcjonowania naszej społeczności na czas epidemii:

1. Nabożeństwa niedzielne przenosimy do internetu. Nie mamy własnej transmisji, dlatego prosimy o dołączanie do nabożeństw online, które w tym czasie transmituje na żywo wiele kościołów w Polsce.

Zachęcam do udziału w nabożeństwach online prowadzonych przez zbór EWZ w Sanoku w niedziele o godzinie 10:00 oraz w czwartki o godzinie 18.30. Transmisję można znaleźć pod linkiem ewzsanok.pl/live.

Alternatywnie, można uczestniczyć w nabożeństwie online w Nowej Hucie lub w innym zborze, który znacie.

Bracia i siostry, mimo iż spotykamy się w wirtualnej rzeczywistości, nabożeństwa niedzielne wciąż pozostają celebracją Dnia Pańskiego i chcemy by kościół uczestniczył w nich z rosnącym zaangażowaniem.

To nowe wyzwanie dla nas wszystkich, ale nie obawiajmy się, że kościół traci na swojej świętości. Jesteśmy wspólnotą ludzi, których fundamentem jest Jezus Chrystus i tego nie zmieniają żadne zewnętrzne okoliczności.

Wierzymy, że każdy z nas podejdzie do tego sumiennie, z powagą i pokorą.

2. Módlmy się codziennie w naszych domach w godz. 20 – 21 o siebie nawzajem, cały Kościół Jezusa Chrystusa, o naród, o wszystkich chorych i słabych, o tych którzy utracili swoich bliskich, o Bożą ochronę i zrozumienie Jego woli na każdy dzień oraz o powstrzymanie pandemii. Nie zapominajmy też o uwielbieniu Boga i modlitwach dziękczynnych.

3. W każdą sobotę (do odwołania) trwajmy w poście i modlitwie. Post zakończmy modlitwą w godzinach 18-19. O tej porze modli się mnóstwo zborów w Polsce, dołączmy do nich w jedności.

4. Jeśli ktoś bardzo pilnie potrzebuje modlitwy lub rozmowy prosimy o kontakt pod numer 504 821 988.

5. Bądźmy prawdziwą wspólnotą w tym trudnym czasie. Dzwońmy i piszmy do siebie regularnie, wykorzystajmy do tego także internet, facebooka, skype, cokolwiek. Teraz potrzebujemy tego jak nigdy. Dołóżmy wszelkich starań, aby budować i zachęcać siebie nawzajem.

6. Bądźmy otwarci na potrzeby ludzi wokół nas. Na ile to możliwe, nieśmy pomoc i przesłanie ewangelii naszym sąsiadom, współpracownikom i znajomym. Bądźmy w tym kreatywni, a Bóg będzie nam błogosławił.

Niech Boży pokój wypełni Wasze serca obficie.

A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Rzym 15,13