• 1 Kor 12,1-11 – Mówienie innymi językami
  • ŚP 462 – Hrabia von Zinzendorf – „Chrześcijańskie życie”
    Wsłuchujmy się w Boży Głos. Kiedy Bóg wysyła nas do boju, bądźmy mężni i ufajmy Jezusowi.